ENERGIPOLITIK

Storsatsar på vindkraft: ”Krävs omedelbara åtgärder”

Kadri Simson är EU:s kommissionär för energifrågor. Bild: Jean-Francois Badias

Utbyggnaden av vindkraft måste gå snabbare, menar EU-kommissionen, som nu tillsätter ett åtgärdspaket för att få fart på arbetet. Bland annat uppmanas medlemsländerna att förenkla tillståndsprocesserna för nya anläggningar.

Osäker efterfrågan, komplex tillståndsgivning, dyra råvaror, hög inflation, bristande utformning av nationella anbudsförfaranden, ökat tryck från internationella konkurrenter och risk för brist på kvalificerad arbetskraft. Så ser listan ut när EU-kommissionen sammanställer utmaningar för utbyggd vindkraft i unionen.

Men för att EU ska nå det uppsatta målet om att minst 42,2 procent av energin ska vara förnybar till 2030, kräver situationen omedelbara åtgärder, skriver man i ett pressmeddelande. Därför har EU-kommissionen i dagarna lanserat en europeisk handlingsplan för vindkraften.

Handlingsplanen omfattar ett antal områden, som tillgång till finansiering och kompetenspartnerskap för förnybar energi. Dessutom riktas ett särskilt fokus på förenklade tillståndsprocesser, där medlemsländerna uppmanas till bland annat transparenta tidsplaner och långsiktig planering.

EU-kommissionen påminner också om att medlemsländerna har enats om ambitiösa mål för havsbaserad förnybar energi, där vindkraften utgör en viktig del, och växlar därför upp satsningarna på det området.

– EU kommer att leda energiomställningen och ta tillfället i akt att skapa ekonomisk tillväxt och gröna jobb. Vindkraftssektorn är avgörande för att vi ska kunna uppnå våra mål för ren energi och klimat, men vi måste se till att den kan verka i en rättvis och stödjande miljö. Vi är fast beslutna att samarbeta med medlemsländerna och industrin för att omsätta våra lagstadgade mål i praktiken. De åtgärder som vi presenterar i dag kommer att säkerställa att vindkraftssektorn förblir en stark europeisk aktör, säger energikommissionär Kadri Simson i en kommentar.

EU-kommissionen: Omedelbara åtgärder från EU-kommissionen för att stödja den europeiska vindkraftsindustrin