”Myndigheternas köpta utvärderingar är opålitliga”

empty startup office interior with modern computers and dual screen monitors

Åtta tunga forskare skriver på DN Debatt att dagens utvärderingssystem är ur funktion.

De myndigheter som verkar inom innovations- och näringspolitiken finansierar i hög grad sina egna utvärderingar. Och de är mer positiva än utvärderingar som genomförs av oberoende aktörer, konstaterar åtta forskare på DN Debatt.

I mer än 90 procent av fallen håller utvärderingarna inte vetenskaplig kvalitet och forskarna efterlyser en genomgripande förändring av hela utvärderingssystemet.

”Ansvariga politiker har naturliga intressen att framställa den bedrivna näringspolitiken i en god dager, vilket kan innebära en press på myndigheter att kommunicera positiva resultat om dessa tillåts självutvärdera sin verksamhet”, skriver de.

DN Debatt. ”Myndigheternas köpta utvärderingar är opålitliga”

Om debattörerna:

Elias Collin, forskningsassistent Ratio

Sven-Olov Daunfeldt, professor i nationalekonomi, Handelns forskningsinstitut

Olof Ejermo, professor i innovations­ekonomi, Lund Universitet

Magnus Henrekson, professor i national­ekonomi, IFN

Christian Sandström, biträdande professor, Internationella handels­högskolan i Jönköping och Ratio

Siri Terjesen, professor, Florida atlantic university och Norwegian school of economics

Patrik Tingvall, professor i national­ekonomi, Södertörns högskola

Karl Wennberg, professor i företagsekonomi, Linköpings universitet och Handelshögskolan i Stockholm