DEN SVENSKA INDUSTRIN

”Magdalena Andersson måste undanröja osäkerheten för svensk industri”

Socialdemokaternas partiledare Magdalena Andersson. Foto: Erik Simander/ Per Hidesten, vd Industriarbetsgivarna.

Hur vi ska stärka konkurrenskraften för svensk industri är något som Magdalena Andersson bör lyfta i sin regeringsförklaring, skriver Per Hidesten, vd Industriarbetsgivarna, på Di Debatt.

Industrisektorn står inför en historisk strukturomvandling, driven av globalisering, digitalisering och omställningen till en grön resurseffektiv ekonomi. Detta är en utveckling som påverkar hela samhället och som landets politiker måste förhålla sig till, menar Per Hidesten.

”Bland företagsledningarna i industrin finns en växande frustration över att landets styrande inte verkar förstå industrins behov. Politiker kommer ofta på studiebesök och avporträtteras gärna iklädda gul skyddshjälm, men samtidigt tycks de vara oförmögna att vidta de åtgärder som krävs för att undanröja osäkerheter och skapa ett gynnsamt investeringsklimat”, skriver Per Hidesten och lyfter fram fem osäkerhetsfaktorer som behöver undanröjas.

Det är att förbättra kompetensförsörjningen, säkra samhällets elförsörjning, effektivisera tillståndsprocesserna, ta täten i digitaliseringen och att värna öppenhet och handel.

Debatt: Magdalena Andersson måste undanröja osäkerheten för svensk industri