REGELKRÅNGLET

Ledare: Regeringen vill ha kris som normaltillstånd

Bild: Fredrik Sandberg/TT

Regeringens slutsats av cementkrisen tycks vara att framkalla fler kriser, skriver Peter Wennblad i en ledare i Svenska Dagbladet.

Anledningen till att Sverige befinner sig i en cementkris och inte en stålkris beror på att Cementas tillstånd att utvinna kalksten på norra Gotland är tidsbegränsat. Tidsbegränsningen beror i sin tur på att stenbrytning är en så kallad täktverksamhet, konstaterar Peter Wennblad.

”Man skulle kunna tänka sig att regeringen av detta dragit slutsatsen att tidsbegränsade tillstånd för samhällsviktig verksamhet är en dålig idé. Istället har man gjort det motsatta”, skriver Wennblad i SvD.

Två veckor efter Mark- och miljööverdomstolens beslut om Cementa beslutade regeringen att all verksamhet som påverkar miljön bara ska få tidsbegränsade tillstånd och att alla miljötillstånd som redan beviljats automatiskt bör omprövas.

SvD: Regeringen vill ha kris som normaltillstånd