FRAMTIDENS PENSIONER

Ledare: Regeringen blundar för framtidens pensionskatastrof

Bild: Claudio Bresciani/TT

”Dagens 188 000 långtidsarbetslösa är framtidens fattigpensionärer”, skriver Karin Pihl på GP:s ledarsida.

Debatten om höjd garantipension skymmer diskussionen om hur pensionerna ska bli hållbara på längre sikt, i ett land där medellivslängden inte motsvarats av en höjning av pensionsåldern, menar Karin Pihl och varnar för att det lär bli ännu tuffare för de som står utanför arbetsmarknaden.

”Finanspolitiska rådet menar att arbetslösheten bland utrikesfödda och personer med låg utbildning kommer utgöra ett hot mot pensionssystemet redan om 20–30 år. Enligt siffror från Arbetsförmedlingen var 188 000 personer långtidsarbetslösa i augusti i fjol. Hälften hade varit arbetslösa i två år eller längre och hade en svag ställning på arbetsmarknaden. Myndigheten varnar för att denna arbetslöshet är på väg att bita sig fast”, skriver hon.

GP ledare: Regeringen blundar för framtidens pensionskatastrof