BROTTEN MOT FÖRETAGEN

Ledare: Kriminaliteten slår mot jobben och investeringsviljan

Bild: Johan Nilsson/TT

Butiksrånen ökar och småföretagens benägenhet att anmäla brotten minskar. Konsekvenserna är allvarliga för den svenska företagsamheten, skriver Jens Runnberg på DN:s ledarsida.

I en ny rapport framkommer det att den andel företagare som upplever otrygghet som resultat av låg polisnärvaro ökat från 41 till 51 procent på bara tre år.

Denna otrygghet får allvarliga konsekvenser för företagsamheten, skriver Jens Runnberg. Engagemanget och investeringsviljan minskar, och man måste komma ihåg att många av de utsatta är småföretag, vilka ansvarar för den mesta jobbtillväxten i svenskt ekonomi.

Därför är det viktigt att politiker och myndigheter får ett grepp om detta. Nästan var femte företagare uppger att de överväger att stänga ner sin verksamhet till följd av brottsutsattheten.

”Det finns många indikationer på att den ökning av antalet polisanställda som partierna blivit överens om och en tid tävlade om, kom igång alldeles för sent”, skriver Jens Runnberg.

DN: ”Även för företagandet och jobbens skull måste tryggheten återställas”