DEN AKUTA ELKRISEN

Ledare: ”Inte undra på att förtroendet är kört i botten”

Företagens förtroende för energipolitiken är kört i botten, visar en ny undersökning från Svenskt Näringsliv. Dessutom är oron för den framtida elförsörjningen stor, skriver Anders Gustafsson på BLT:s ledarsida.

Bild: Björn Larsson Rosvall/TT

75 procent av de svarande företagen i undersökningen uppger sig ha ganska litet eller inget förtroende alls för att nuvarande energipolitik kommer att kunna bemöta den framtida efterfrågan på el.

En orsak till den undermåliga energipolitiken är att den allt för länge har fått vara lekstuga och experimentverkstad för kärnkraftsmotståndarna i framför allt Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centerpartiet, menar Anders Gustafsson.

Det har bland annat lett till att företagsetableringar stoppats på grund av bristande elförsörjning.

”En gång i tiden hade Sverige ett av världens bästa, mest robusta och driftsäkra kraftsystem. Nu har vi i stället skenande elpriser, oljekraftverk som dras igång för att producera el trots mildväder och uteblivna industrisatsningar till följd av effektbrist”, skriver Anders Gustafsson.

BLT: Inte undra på att förtroendet är kört i botten