DEN AKUTA ELKRISEN

Ledare: Akut brist på planerbar energi

ÖLAND 20210503Vindkraftverk i Föra på Öland.Foto: Jonas Ekströmer / TT / kod 10030 Bild: Jonas Ekströmer / TT

Det gäller att backa upp klimatmålen med realistiska planer för energiförsörjningen. Om inte, riskerar vi få nya elpristoppar framöver, menar Peter Wennblad i en ledare i SvD.

Ett viktigt skäl till det fluktuerande elpriset är Sveriges beroende av den europeiska energimarknaden.

”Det viktigaste skälet till den pågående energikrisen är emellertid att Europas länder satt upp klimatmål utan att ha verklighetsförankrade planer för hur de ska nås”, skriver Peter Wennblad.

Hoppet står till förnybar energi som vind och sol i stället för kol och olja.

”Men förnybara energikällor kan per definition inte leverera en stabil tillgång på el, eftersom vindarna växlar och solen emellanåt både går ner och i moln”, skriver Wennblad.

SvD: ”Politiker trodde att planerbara kraftkällor kunde ersättas med vindsnurror och solpaneler”