DET SVENSKA SKATTETRYCKET

Kritiken: LO:s skatteförslag skulle förvärra situationen

Bild: Tomas Oneborg / SvD / TT

LO har fört fram flera nya skatteförslag, bland annat på kapitalinkomster och en ny fastighetsskatt. Men förslagen skulle förvärra läget ytterligare, skriver Johan Fall, Svenskt Näringsliv, på DN Debatt.

Nyligen förde företrädare för LO fram krav på omfattande skattereform. Bland annat efterfrågades höjd skatt på kapitalinkomster, en ny arvs- och gåvoskatt och en ny fastighetsskatt.

Johan Fall, skattechef på Svenskt Näringsliv, skriver på DN Debatt att globaliseringen, utvecklingen i omvärlden och betydelsen för svensk konkurrenskraft helt saknas i LO:s text.

Landet befinner sig i ett allvarligt läge med ett omfattande utanförskap, men LO:s förslag skulle förvärra situationen, menar Fall.

”Sverige behöver många skattereformer, men framför allt behövs rätt skattereformer. De mest skadliga skatterna behöver åtgärdas först. Fokus behöver vara på åtgärder som förbättrar förutsättningarna för företagande, investeringar och jobb”, skriver han.

DN: ”LO:s skattesmocka saknas tillväxtperspektiv”

DN: LO: Inför en rättviseskatt på inkomster över en miljon