Debatt: Sjukvårdsförsäkringar behövs för Sveriges välstånd

Bild: Mostphotos

Om ny lagstiftning försvårar för företag att teckna sjukvårdsförsäkringar blir det betydligt svårare att driva företag i Sverige. Det visar en ny enkätundersökning från Svenskt Näringsliv, skriver företrädare för organisationen på SvD Debatt.

”Utredningen om privata sjukvårds­försäkringars påverkan på offentligt finansierad hälso- och sjukvård har nyligen lagt sina förslag. Om förslagen genomförs är det sannolikt att det kommer att bli svårare för privata vård­företag som bedriver skatte­finansierad vård att också bedriva vård för försäkrings­patienter”, skriver Anders Morin, som är ansvarig för välfärdspolitik på Svenskt Näringsliv, tillsammans med Emma Unevik, ledamot i Svenskt Näringslivs SME-kommitté och städföretagare.

Debattörerna berättar att sex av tio företagare som har tecknat en sjukvårdförsäkring menar att ”den är en nödvändighet för att säkerställa företagets drift och överlevnad”.

Genom att försvåra för företagen enligt förslagen i utredningen, så drabbar det inte bara de enskilda företagen, utan även bland annat Sveriges konkurrenskraft och välståndsutveckling, menar Anders Morin och Emma Unevik.

”Lösningen ligger inte i att försämra tillgången till sjukvårds­försäkringar så att fler får det sämre, utan den ligger i stället i att förbättra tillgängligheten inom den skatte­finansierade vården, så att alla kan få nytta av kortare vänte­tider,” skriver de.

SvD Debatt: ”Stryp inte tillgången till sjukvårds­försäkringar”