EU:S FRAMTID

Debatt: Låt ordförandeskapet bli ett avstamp för en ny svensk Europapolitik

Låt det svenska ordförandeskapet bli mer än förvaltning, skriver Anna Stellinger, chef för internationella och EU-frågor vid Svenskt Näringsliv på Di Debatt.

Sverige kan och bör vara en pådrivande kraft i EU. När Sverige tar över ordförandeskapet i januari har vi en unik möjlighet. Vi kan presentera en tydlig vision om hur ett grönt, digitalt och konkurrenskraftigt Europa kan stärka tillväxten och öka säkerheten.

Anna Stellinger för fram tre komponenter för den svenska politiken. En är öppenhet mot omvärlden där EU måste utveckla den inre marknaden och stärka handelsrelationer.

Debatt: Låt ordförandeskapet bli ett avstamp för en ny svensk Europapolitik