DEN SVENSKA SJUKVÅRDEN

”Därför skadar vårdens ineffektivitet allmännyttan”

Bild: Henrik Montgomery/TT

Trots de höga kostnaderna för vården hamnar Sverige långt ner vad gäller kvalitet och effektivitet jämfört med omvärlden, menar två debattörer på DI Debatt. De har identifierat fem huvudorsaker.

”Kostnaden för den svenska sjukvården är omkring 400 miljarder kronor per år och en medelinkomsttagare betalar drygt 70 000 kronor per år i skatt för sjukvård och omsorg. Ändå hamnar vi i internationella jämförelser om vårdkvalitet och effektivitet i spannet 10-20:e plats, efter bland andra våra grannar Norge och Danmark”, skriver Leif Östling, ordförande för Kommissionen för skattenytta, och Jörgen Nordenström, Professor Emeritus på Karolinska Institutet, på DI Debatt.

Bland annat är inte svensk sjukvård byggd för den ökande mängden patienter med kroniska sjukdomar, anser debattörerna.

Dessutom menar de att den svenska sjukvårdens personalhantering behöver förbättras. De påtalar att läkare och sjuksköterskor inte ägnar mer än en tredjedel av sin tid åt patienter.

”Svensk sjukvård är ett talade bevis för att ökad effektivitet också leder till ökad kvalitet. Genom ett systematiskt kvalitetsarbete som bottnar i att ändra vårdens uppbyggnad, organisation och utövning kan vi få en högre patientnytta till en lägre kostnad för skattebetalarna”, skriver de.

Debatt: ”Fem fel i vården som är skadliga för skattenyttan”