REGELKRÅNGLET

C: Rensa upp i regelträsket för klimatets skull

Bild: Karl Melander

”Den offentliga byråkratin kräver så mycket tid och resurser att den gröna omställning som näringslivet nu är inne i bromsas”, skriver Rickard Nordin, riksdagsledamot (C), i Altinget.

För att möta problematiken krävs en ny grön giv, anser han:

”Där näringslivets färdplaner för fossilfrihet matchas med politisk handlingskraft för att stötta och driva på omställningen. Rätt hanterat är det en fördel för Sverige att ställa om. (...) Tillsammans med näringslivet kan vi realisera dem om de byråkratiska bojorna lossas. Det är dags att en gång för alla rensa upp i regelträsket, för klimatets skull”.

Altinget: C: Rensa upp i regelträsket för klimatets skull