DET SVENSKA SKATTETRYCKET

”Fasa ut den dolda skatten på att anställa”

Bild: Bertil Ericson / TT

Arbetslösheten är alarmerande och den allmänna löneavgiften bör fasas ut, skriver flera ledande M-politiker på SvD Debatt.

Få politiker hade talat om höjda skatter om fler svenskar visste hur mycket de redan betalar, anser debattörerna, och understryker att de är motståndare till dolda skatter.

”Sverige kan få EU:s lägsta arbetslöshet, men då krävs en konkret färdplan och politik som sporrar företagande, flit och tillväxt. Att redan nu påbörja arbetet med att fasa ut den allmänna löneavgiften kommer att vara avgörande för att lyckas”, skriver de.