REGELKRÅNGLET

Debatt: Nationella miljöregler hot mot inre marknaden

Bild: Vegard, Grøtt

Det är EU som måste bli motorn i klimatomställningen, anser flera företrädare för vitvaru­sektorn.

Debattörerna oroas över att enskilda länder skärper lagstiftningen inom hållbarhetsområdet, vilket skapar problem på EU:s inre marknad. Det gäller att ha enhetliga EU-regler för att den inre marknaden ska fungera väl, menar de och exemplifierar med den svenska vitvaruskatten som leder till att svenska företag får ökade kostnader jämfört med konkurrenterna i andra länder.

”En av unionens största framgångar är den inre marknaden. Nu mer än någonsin behöver den värnas för att omställningen ska gå snabbt och gälla samtliga medlemsländer och dess näringsliv. Nu mer än någonsin tycks den dock vara utsatt för påtryckningar som leder till motsatsen”, skriver debattörerna.

SvD: ”I Frankrike diskuteras regler för obligatoriska filter i tvättmaskiner för mikrofibrer från januari 2025”