HOTEN MOT SKOGSBRUKET

Ledare: Mathias har startat en skogsrevolution

Bild: Jessica Gow/TT

På SvD:s ledarsida berättar Peter Wennblad om Mathias Mattsson, som tog strid mot Skogsstyrelsen och vann, efter att staten gjort hans skog värdelös.

2019 köper Mathias Mattsson sin släktgård utanför Norrtälje. Skogsstyrelsen meddelar bara veckor efter köpet att hans marker inventerats av myndigheten och att de kommer kategorisera skogen som nyckelbiotop i deras register. Mathias Mattssons 28 hektar är därmed värdelösa, då skogsbolagen inte köper virke från nyckelbiotoper, förklarar skribenten.

Budet från Skogsstyrelsen känns som ett övergrepp för Mathias Mattsson, och han stämmer Skogsstyrelsen i domstol. Strax innan midsommar 2012 kommer ett utslag från Kammarrätten, som klargör att de riktlinjer som Skogsstyrelsen förlitar sig på för att registrera nyckelbiotoper inte kan utgöra ett rättsligt stöd. Matthias Mattsson får rätt.

”Kort och gott: Skogsstyrelsens registrering av nyckelbiotoper är olaglig. Och har eventuellt alltid varit det. Registreringen har pågått sedan 1993, och omfattar över 200 000 hektar produktiv skogsmark över hela landet”, skriver Peter Wennblad.

SvD: ”Jag bor i en demokrati, inte i Nordkorea.”