DET SVENSKA FÖRETAGSKLIMATET

Krafttag mot kriminaliteten skapar bättre företagsklimat

© SCANPIX, Stockholm, Sverige, 20011126, Foto: Peter Lydén/SCANPIX Code 61340Genrebilder snatteri i butik. Bild: Peter Lydén/TT

Kriminaliteten mot företagen har eskalerat. Totalt handlar det om stulna belopp på 48 miljarder årligen. Så här kan det inte fortsätta, skriver företagaren Peter Simonsson.

Flera studier från Svenskt Näringsliv visar en påtaglig ökning av brott mot företagen.

I en studie från Svenskt Näringsliv och HUI Research, hade hela 56 procent av företagen utsatts för brott under de senaste två åren. 32 procent av företagen upplever också att situationen har förvärrats.

”Situationen är oacceptabel. Att utsättas för brott leder inte bara till personliga tragedier, utan även till ekonomiska kostnader”, skriver Simonsson som är vd och koncernchef Stjärnurmakarna och ledamot i Svenskt Näringslivs SME-kommitté på Realtids debattsida.

Det behövs krafttag för att vända utvecklingen. För detta krävs att Polisen ges resurser att klara av sitt uppdrag. Vidare borde näringslivet inkluderas i det brottsförebyggande arbetet på det lokala planet i större utsträckning än i dagsläget.