DEN SVENSKA SJUKVÅRDEN

Debatt: Kritik mot hyrläkare ett sätt att skyla över brister

Läkare i korridor. Bild: isabell Höjman/TT

En oberoende analys visar att påståendet om att medarbetare från bemanningsföretag skulle vara två till tre gånger dyrare än regionernas egen personal inte stämmer. Det skriver företrädare för Kompetensföretagen på DN Debatt.

Analysen, som har genomförts av det oberoende analysföretaget Sirona, går igenom samtliga kostnader som rör vårdpersonal.

”Under 2023 köpte regionerna in bemannings­personal för drygt 9 miljarder kronor. Ett hyrstopp skulle inte innebära en besparing med det beloppet. Tvärtom, med det nya avtalet skulle de ändå haft personalkostnader för åtminstone 7 av dessa miljarder, förutsatt att de lyckas rekrytera läkare och sjuksköterskor”, skriver Eva Domanders, ordförande Kompetensföretagen, och Patrik Eidfelt, förbundsdirektör på Kompetensföretagen, på DN Debatt.

Den upprepade kritiken mot bemanningspersonal är ett sätt att skyla över de brister som finns i regionens personalpolitik, anser de.

DN Debatt: ”Regionerna bluffar om notan för hyrläkarna”