Professor: Alla EU-länder bör införa euron

Europeiska centralbanken. Bild: Daniel Roland

”En gemensam valuta ökar handeln och ger en positiv effekt på inkomster och välfärd”, skriver Fredrik Sjöholm, professor i nationalekonomi, på DN Debatt.

Att Sverige valde att stå utanför eurosamarbetet 2003 var rimligt då, men inte nu, enligt Fredrik Sjöholm, professor i nationalekonomi och vd på Institutet för näringslivsforskning. Han lyfter bland annat fram att svensk ekonomi är starkare nu än då och att statsskulden är låg.

”Slutligen kännetecknas Sverige av ansvarsfulla arbetsmarknadsparter. Fack och arbetsgivare har under åren visat upp en imponerande förmåga till pragmatism och krishantering, vilket även detta minskar betydelsen av en egen valuta”, skriver han på DN Debatt.

DN Debatt: ”Rimligt att Sverige sa nej till euron då – men inte nu”