SVENSKA INNOVATIONSKLIMATET

Debatt: Stärkt immaterialrätt räddar jobb och tillväxt

Bild: Borgen, Ørn E.

Den svenska immaterialrätten behöver stärkas. Bara i Värmland går man miste om cirka 1 310 jobb 1,5 miljarder kronor i spåren av immaterialrättsbrott, skriver Nima Sanandaji och Sara Lindbäck på NWT:s debattsida.

Siffrorna, hämtade från tankesmedjan ECEPR i samarbete med Nätverket för en modern immaterialrätt, visar tydligt immaterialrättsbrottens (såsom piratkopiering och varumärkesförfalskning) negativa inverkan på jobbtillväxten och den ekonomiska utvecklingen.

För att bekämpa problemet föreslår de fler åklagare specialiserade på immaterialrätt, ökade insatser från polis och tull, samt informationskampanjer riktade till både skolor och allmänheten. Vidare behövs administrativa blockeringar för att förhindra tillgång till illegala tjänster.

”Med rätt reformer och ett ökat skydd för immateriella rättigheter kan färre jobb och mindre skatteintäkter trängas ut av kriminella, medan de laglydiga företagen får stärkta möjligheter till tillväxt”, skriver de.

NWT Debatt: Immaterialrättsbrott tränger ut 1 300 jobb i Värmland