ENERGIPOLITIK

Industritoppar: Politiker behöver satsa på energieffektivisering – nu

Kraftledningar i snö och kyla utanför Malmö. Bild: Johan Nilsson/TT

Staten måste hjälpa till att finansiera energieffektiviseringen, skriver åtta företrädare för industrin på DN Debatt.

Klimatomställningen pågår i näringslivet, men i en situation där elsystemet ska kunna leverera dubbelt så mycket till 2045 och EU har mål om minskad användning, behöver politiken kliva in för att få till en energieffektivisering.

”Eftersom samhällsnyttan är större än den nytta som varje enskild ­företagare eller individ har, utifrån privatekonomiska kalkyler, bör staten hjälpa till genom att delfinansiera effektiviserings- och flexibilitets­lösningar”, skriver debattörerna på SvD Debatt.

Om debattörerna

Martin Forsén, chef för internationella affärer, Nibe

Tobias Hansson, vd, Hitachi Energy

Kenneth Johansson, direktör, NKT

Mikael Leksell, vd, Siemens AB

Miriam Münnich, näringspolitisk expert på energi och klimat, Teknikföretagen

Thomas Møller, divisionschef för energi, Alfa Laval

Linda Pålsson, divisionschef för energi, Afry (fd ÅF, Ångpanneföreningen, och Pöyry)

Pia Sandvik, vd, Teknikföretagen

DN Debatt: ”Sverige måste ha mer el och använda den smartare”