DET SVENSKA SKATTETRYCKET

Ledare: Stoppa förmögenhetsregistret

Lars Heikensten, ordförande Finanspolitiska rådet. Bild: Claudio Bresciani / TT

Finanspolitiska rådets tankar kring ett register över svenskarnas inkomster behövs inte, skriver Tobias Wikström på Di:s ledarsida.

Ambitionen från rådet är att samla in statistiken kring hushållens tillgångar, bostadsrätter och fordonsinnehav. På det sättet skulle det bli lättare att veta vilken politik som bör drivas. Men näringslivet sågar förslaget och det borde regeringen också göra, argumenterar Tobias Wikström

”Sverige har haft en fantastisk utveckling under de år som gått sedan de skadligaste skatterna avskaffades. Kapitalet har återvänt till Sverige. Startup-scenen har blomstrat. Börsen fick en tioårig uppgångsfas. Reallönerna har stigit. Den ekonomiska politiken har varit ansvarsfull och stabil", skriver han på Di:s ledarsida.

Di ledare: Wykman måste avvisa förmögenhetsregistret