DET SVENSKA SKATTETRYCKET

Bild: Pontus Lundahl/TT

Ledare: Gå inte på skattetricket

Regeringen lägger åter igen fram idén om bankskatt som ska finansiera försvaret. Men det är inte så enkelt att införandet av nya skatter löser alla ekonomiska problem, skriver Petter Birgersson på Ystads Allehandas ledarsida.

Regeringen kallar förslaget för riskskatt, och uppskattar att den ska ge cirka 6 miljarder kronor till statskassan när den införs 2022.

Syftet är att stärka de offentliga finanserna, och dessutom finansiera försvarssatsningar. Men det är inte så enkelt att införandet av nya skatter löser alla ekonomiska problem, menar skribenten. Riskskatten kommer slå hårt mot storbankerna, och Riksgälden har i sitt remissyttrande hävdat att den även kan ha negativa implikationer för den ekonomiska stabiliteten.

”Om den nya skatten snarare hämmar ekonomin är läget annorlunda. Då kanske regering och riksdag ska samlas till en helt annan fråga: Vilka skatter bör sänkas, tas bort eller aldrig uppfinnas, så att mer välstånd skapas?” avslutar Petter Birgersson.

YA: ”Frågan blir följaktligen om den nya skatten kommer att göra att fler investerar, att mer produceras, att fler får jobb, att ekonomin växer och ger mer välstånd.”