DET SVENSKA LANTBRUKET

Debatt: Så kan en stark livsmedelsberedskap byggas upp

Cecilia Kocken, vd Arla Sverige, är en av de som skrivit debattartikeln. Bild: Gabriel Liljevall

Vi måste starta nu om vi vill bygga upp en trygg livsmedelsberedskap, skriver företrädare för svensk matproduktion på SvD Debatt.

De välkomnar utredningen om en ny livsmedelsberedskap men menar att förslagen tar lång tid att förverkliga. Skulle Sverige drabbas av kris eller krig i dag är vi bara självförsörjande på spannmål, socker och morötter.

”Den fortsatta processen och beslut kring en ny svensk livsmedelsberedskap måste därför hanteras skyndsamt, utan dröjsmål, och med långsiktig statlig finansiering. Sveriges livsmedelsproducenter behöver tydliga riktlinjer och ersättningar i en modell som bygger på frivillighet. Först då kan en stark livsmedelsberedskap byggas upp”, skriver de efterlyfter bland annat vi ska börja lagerhålla strategiska insatsvaror för livsmedelsproduktion.

SvD Debatt: ”Svensk mat behövs för bättre beredskap”

Om debattörerna:

Cecilia Kocken, vd Arla Sverige

Anna Karin Hatt, vd Lantbrukarnas Riksförbund

Per Arfvidsson, vice vd Lantmännen

Paul Robertsson, vd Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg Blekinge