AI OCH AUTOMATISERING

Debatt: AI en lösning på arbetskraftsbrist

Ekonomen Klas Eklund. Bild: Claudio Bresciani / TT

AI kan vara med och höja produktiviteten och råda bot på arbetskraftsbristen. Det skriver Klas Eklund på Di Debatt.

Klas Eklund menar att man måste hitta ett sätt att få ut det mesta av AI samtidigt som de negativa delarna begränsas.

”Här står vi med andra ord inför en dubbel uppgift. Å ena sidan driva på införandet av ny teknik som lyfter produktivitet och minskar personalbrist. Å andra sidan begränsa samma tekniks skadeverkningar på det offentliga samtalet och tilliten i samhället. Båda uppgifterna är nödvändiga, och båda kräver stora ansträngningar och framåtsyftande politik. Lätt blir det inte. Men så komplex är verkligheten”, skriver han.

Di Debatt: AI är mer ett löfte än hot