KLIMATOMSTÄLLNINGEN

Byggindustrin: Boverkets klimatregler är en besvikelse

Malin Löfsjögård, vd Svensk Betong, är en av de som undertecknat debattartikeln. Bild: Pressbild

Besvikelsen blev stor när Boverket föreslog att gränsvärdet endast skulle avse klimat­påverkan i byggskedet, skriver företrädare för byggindustrin på SvD-debatt.

Det är välkommet att det finns ambitioner att införa gränsvärden för klimat­påverkan vid nybyggnation från 2025. Men när Boverket föreslog att gränsvärdet endast skulle avse klimat­påverkan i byggskedet blev besvikelsen stor.

Att inte väga in avtrycket under hela livslängden blir illa genomtänkt. Det leder fel, missgynnar hållbara lösningar och snedvrider konkurrensen, skriver en rad företrädare från byggindustrin i SvD.

Om debattörerna

Anita Hagelin

tillförordnad vd Plåt- och ventföretagen samt styrelse­ordförande Svensk Byggplåt

Björn Åstedt

vd Stålbyggnadsinstitutet

Britta Permats

vd Svensk Ventilation

Ellen Einebrandt

vd Återvinningsindustrierna

Johan Onno

vd Mur- och putsföretagen

Jonny Hellman

vd VVS-fabrikanterna

Malin Löfsjögård

vd Svensk Betong

Mårten Sohlman

vd Sveriges Bergmaterialindustrier

Ola Månsson

vd Installatörsföretagen

Olof Holmer

vd Sveriges färg- och limföretagare

Pia Voutilainen

vd Scandinavian Copper Development Association

Veronica Koutny Sochman

vd Swedisol

SvD: ”Klimatdeklarationer blir feltänkta”