DEN SVENSKA ARBETSMARKNADEN

Almega: Kommunala jobbcoacher leder till osund konkurrens

Skellefteå kommun är först i landet med att låta egna jobbcoacher guida anställda och arbetssökande i den nya karriärtjänsten Welcome House. Bild: Mostphotos

Skellefteå kommun borde slopa idén på jobbcoacher i kommunal regi. Det skriver Per Hammar, branschchef för Almega Utbildningsföretagen, på Norran debatt.

"Tillvägagångssättet är fel eftersom det drabbar de privata företag som redan idag matchar och rekryterar ny personal till näringslivet i Skellefteå. Kommunen ska inte bedriva osund konkurrens på en marknad där redan finns privata företag”, skriver Per Hammar.

”Istället för att konkurrera ut de fristående aktörerna borde kommunen samarbeta med de coachningsföretag som redan idag matchar och rekryterar ny personal till näringslivet i Skellefteå.”

Norran: Samverkan bättre än jobbcoacher