ENERGIPOLITIK

Debatt: Regionerna bör satsa mer på energiplanering

Energimyndighetens generaldirektör Robert Andrén Bild: Adam af Ekenstam

För regionernas framtida konkurrenskraft krävs närproducerad el. Därför är det viktigt att satsa på lokal och regional energiplanering. Det skriver två debattörer från Energimyndigheten i Dagens Samhälle.

Energiomställningen innebär stora möjligheter för Sveriges kommuner och regioner, skriver Energimyndighetens generaldirektör Robert Andrén och Fredrik Svartengren, chef för enheten Elproduktion och samhälle på Energimyndigheten, i Dagens Samhälle.

För att klara det ökade behovet av energi krävs kraftsamling på flera olika nivåer i samhället, menar de.

”Många av de viktigaste vägvalen för utbyggnad av både elproduktion och elinfrastruktur sker på lokal och regional nivå. Det är därför viktigt att utveckla och stärka den kommunala och regionala energiplaneringen”, skriver debattörerna.

Dagens Samhälle debatt: ”Satsa på lokal och regional energiplanering”