DET SVENSKA SKATTETRYCKET

Krönika: Kalla löneavgiften för den skatt den är

Bild: Fredrik Sandberg /TT

En tiondel av lönen går till en ”avgift” som de flesta inte ens känner till. Det är ett problem, menar Günther Mårder i en krönika i Di. Nu vill han att det som faktiskt är en skatt kallas för skatt.

”Arbetsgivaravgiften är bortglömd som faktor i nästan alla lönebesked, men de flesta känner ändå till den i stora drag”, skriver Günther Mårder. Men vad de flesta inte känner till är att en tredjedel av arbetsgivaravgiften, det vill säga ungefär tio procent av lönen, är den så kallade allmänna löneavgiften, som enligt honom är en ren skatt.

Den allmänna löneavgiften tillkom ursprungligen för att finansiera Sverige EU-inträde, men har blivit en enkel skatt att smyghöja, menar han. Han säger att många av de företagare han pratar med anser att den är ett av de största hindren för tillväxt.

”Låt oss kalla en skatt för en skatt. Om regeringen vill bli tagen på allvar av landets företagare finns det bara en lösning: Minska den allmänna löneavgiften rejält och utöka undantagen från arbetsgivaravgift för de minsta företagen", skriver Günther Mårder.

Krönika: Omvandla de giftiga avgifterna till synliga skatter