RÄNTAN OCH INFLATIONEN

Ledare: Thedéens tvekan bådar inte gott

Riksbankschef Erik Thedéen och Åsa Olli Segendorf, chef för avdelningen för penningpolitik, under pressträff om det penningpolitiska beslutet på Riksbanken. Bild: Jonas Ekströmer/TT

Flera bedömare spår att styrräntan inte behöver höjas ytterligare. Men att riksbankschefen inte är lika säker bådar illa, skriver Henrik Westman på Di:s ledarsida.

Det finns en risk att ytterligare åtstramningar kan förvärra det ekonomiska läget, menar han.

”Den svenska ekonomin är unikt räntekänslig. Hushållens skuldkvot, alltså skuldernas andel av den disponibla inkomsten, ligger på en historiskt hög nivå. Eftersom svenska bolånetagare till största delen har rörliga räntor får Riksbankens räntehöjningar i stort sett omedelbar effekt”, skriver Henrik Westman på Di:s ledarsida.

Di ledare: Sverige behöver inte en dubbel åtstramning