DET SVENSKA SKATTETRYCKET

”Arbetsgivaravgiften ska ned, Elisabeth Svantesson”

Finansminister Elisabeth Svantesson (M). Bild: Foto: Henrik Gustafsson Nicander / TT

Det går att tämligen omedelbart sänka arbetsgivaravgiftens totala nivå, skriver Tobias Wikström i en Di-ledare.

Arbetsgivaravgiften utgör en fjärdedel av den offentliga sektorns skatteintäkter. Det är därmed den näst största skattekategorin efter inkomstskatt på arbete. När Svenskt Näringsliv undersökte saken för några år sedan visste en tredjedel inte alls hur mycket arbetsgivaravgift som betalas in på en hundralapp i lön.

”KI bedömer att en sänkning av arbetsgivaravgifter sänker företagens kostnader, och då sänks priserna, vilket alltså minskar inflationen”, skriver Tobias Wikström i Di.

Di: Arbetsgivaravgiften ska ned, Svantesson