DE KRÅNGLIGA MILJÖTILLSTÅNDEN

Debatt: Regeringen måste ta ett helhetsgrepp om miljö- och kemikaliepolitiken

Rebecca Wennerberg, miljöjurist på IKEM Bild: IKEM

Regeringen måste göra den politiska styrningen tydligare när det gäller miljölagstiftningen, för att undvika att myndigheter får för mycket tolkningsutrymme. Det skriver företrädare för IKEM – Innovations- och kemiindustrierna, på DI Debatt.

”När den politiska styrningen är otydlig, eller lämnar stort tolkningsutrymme, riskerar det att myndigheter och opolitiska tjänstemän får ett oproportionellt stort ansvar att utforma policy och lagstiftning. Detta kan få mycket stora konsekvenser för näringslivet, utan att politiken har egentlig insyn eller förståelse för konsekvenserna”, skriver Kristina Neimert Carne och Rebecca Wennerberg från IKEM.

DI: Debatt: Regeringen måste ta ett helhetsgrepp om miljö- och kemikaliepolitiken