SVENSKA FORSKNINGEN

”Spets krävs för att lösa forskningskrisen”

Bild: Mostphotos

Det krävs prioritering och koncentration för att höja kvaliteten på forskningen och den politiska detaljstyrningen måste tyglas, skriver företrädare för akademin och näringslivet på DN Debatt.

Sverige är en stark forskningsnation med världsledande forskare och företag. Samtidigt ser vi mörka moln. I en internationell jämförelse har svensk forskning under en längre tid tappat position – läget kan närmast beskrivas som en långsam kris. Tre områden där regeringen behöver agera pekas ut för att vända trenden.

Ett område är att minska den politiska detaljstyrningen av forskningen.Trenden har varit att en ökande andel av de statliga forskningsmedlen har riktats mot specifika områden, skriver företrädare för akademin och näringslivet i DN.

DN: ”Mer spets än bredd krävs för att lösa forskningskrisen”