KÄRNKRAFTENS FRAMTID

"Sverige behöver kärnkraft för att kunna bygga ut vindkraften”

Kärnkraftverken Forsmark 1 och 2. Bild: Christine Olsson/TT

Ellen Gustafsson, på Di:s ledarsida, vill se ett politiskt mål kring hur stor andel av elproduktionen som ska vara planerbar.

Hon menar att staten behöver ta ansvar för elsystemets helhet och efterlyser en pragmatisk syn på hur man bygger ett bra elsystem.

”Sverige behöver kärnkraft för att kunna bygga ut vindkraften. Utan de båda blir elen onödigt dyr och systemet instabilt. Elförsörjningen måste bygga på en hälsosam och balanserad mix av kraftslag som säkerställer att systemets funktion är intakt. Det behöver politiken se till”, skriver hon.

Di Ledare: Sätt ett mål för kärnkraft