SVENSKA FORSKNINGEN

Ledare: ”Politisk detaljreglering hotar en fri akademi”

Genrebild. Bild: Veronica Johansson/SvD/TT

Att skydda den akademiska friheten borde vara en prioritet för att driva utvecklingen framåt och stärka ekonomin. I stället hotas den av politisk klåfingrighet, skriver Ellen Gustafsson på Dagens Industris ledarsida.

Hälften av den statliga forskningsbudgeten går direkt till lärosätena genom fasta anslag och den andra fördelas genom utomstående myndigheter och forskningsråd. Forskningsrådens del har ökat de senaste 20 åren där allt mer pengar delas ut genom riktade utlysningar, skriver hon och hänvisar till en ny rapport från SNS.

”I praktiken är det en statlig beställning av inriktningen på forskningen och vad den förväntas leda till – allt från projekt om ekologisk sorg till åtgärder för minskat matsvinn”.

Det gör forskningen mer likformig och riskerar att leda till opportunistiska forskare som bryr sig mer om bidragspengar än att bedriva relevant forskning, anser hon.

Dagens Industri: ”Politisk detaljreglering hotar en fri akademi”