DEBATTEN OM UPPHANDLINGARNA

Debatt: Krav på referens försvårar för små företag

Långtgående referenskrav gör det svårt för små företag att komma in på den offentliga marknaden, skriver företrädare för svenskt näringsliv på Dagens Samhälles debattsida.

Emma Unevik, styrelseordförande för Almega Serviceföretagen, och Ellen Hausel Heldahl, upphandlingsjurist, Svenskt Näringsliv, uppmanar till försiktighet när upphandlande myndigheter använder sig av referenstagning.

”Något som vi anser borde användas i större utsträckning är mer framåtsyftande genomförandebeskrivningar, åtminstone om det handlar om mer komplexa uppdrag. Då ges anbudsgivarna möjlighet att beskriva hur de skulle ta sig an det aktuella uppdraget och leverera med kvalitet”, skriver de på Dagens Samhälles debattsida.

Dagens Samhälle: Referenskrav utestänger små företag från upphandling