BROTTEN MOT FÖRETAGEN

”Kartlägg det lokala näringslivets erfarenhet av brott”

FOTO: JANNE GIBSTEN/MOSTPHOTOS

Vi uppmanar kommunerna att involvera näringslivet i det lokala brottsförebyggande arbetet, skriver Jacob Ämtvall, Stiftelsen Tryggare Sverige, i Dagens Samhälle.

Många företag överväger att lägga ned eller flytta verksamheten på grund av brott och otrygghet. Ett bra företagsklimat är av yttersta vikt för möjligheterna att skapa fler arbetstillfällen, bidra till en god konkurrenssituation, främja innovation och stärka Sveriges internationella konkurrenskraft.

Vi uppmanar därför Sveriges kommuner att i större utsträckning involvera näringslivet i det lokala brottsförebyggande arbetet. En grundförutsättning för detta är att kommunerna regelbundet kartlägger det lokala näringslivets erfarenheter och konsekvenser av brottslighet och otrygghet, skriver Jacob Ämtvall i en debattartikel i Dagens Samhälle.

DS: ”Kartlägg det lokala näringslivets erfarenhet av brott”