Byggnäringen: Utvidga Rot

Bild: Hasse Holmberg / TT

Låt Rot-avdraget omfatta energieffektiviseringar, skriver Ola Månsson, vd på Installatörsföretagen, och Andreas Åström, näringspolitisk chef på Installatörsföretagen, på UNT debatt.

”För att en omfattande energieffektivisering ska bli möjlig krävs politiska åtgärder. En rapport från Anthesis visar att energianvändningen för småhus kan halveras till år 2045 om energieffektiviserande åtgärder sjösätts skyndsamt”, skriver debattörerna.

De vill återinför en skattereduktion på 50 procent av arbetskostnaden och att Rot-avdraget ska omfatta rådgivning och energikartläggning av fastigheter. De vill också bland annat förlänga tidsperioden då Rot-avdraget får användas och utöka avdraget för Grön teknik till att även innefatta installation av smarta styrsystem.

UNT: Ola Månsson och Andreas Åström efterlyser satsningar i vårbudgeten