RÄNTAN OCH INFLATIONEN

”Sluta skylla matinflationen på livsmedelsbutikerna”

Bild: Mostphotos

Politikerna måste sluta skylla matinflationen på butikerna och istället se de verkliga orsakerna, skriver Göran Blomberg, vd för Ica-handlarnas Förbund, på Di Debatt.

Om politikerna på allvar vill se en större andel svenskproducerad mat måste man genom politiska beslut sänka kostnaderna för svensk matproduktion.

Livsmedelskedjan består i huvudsak av fyra led: jordbruket, producenten, partihandeln och så butikerna som möter kunden. Idag pekar alla på butikerna som skyldiga till den höga inflationen på mat, vilket är helt felaktigt. Kostnadsökningarna i producentledet har varit betydligt högre än de som kunden möter i butikerna, vilket betyder att marginalerna för butikerna nu sjunker kraftigt, skriver Göran Blomberg i Di.

Di: Debatt: Sluta skylla matinflationen på livsmedelsbutikerna