BOMARKNADEN

Fastighetsägarna: Byggkollaps hotar

Genrebild. Bild: Janerik Henriksson/TT

”Sverige har inte råd med en ännu mer dysfunktionell bostadsmarknad”, skriver Rikard Ljunggren, vd på Fastighetsägarna GFR, på GP debatt.

Svensk bostadsproduktion pressas under lågkonjunkturen.

”Hög inflationstakt, stigande räntor och ökade materialkostnader utgör tillsammans en giftig cocktail för bostadsmarknaden i allmänhet och nybyggnationen i synnerhet”, skriver Rikard Ljunggren.

Han efterlyser flera reformer som förenklad hyressättning vid nyproduktion och ett förenklat byggande, men vill inte ha subventioner:

”Vi vill varna för frestelsen att introducera byggsubventioner. Historiska erfarenheter visar att den typen av stöd tenderar att bli ineffektiva, ryckiga och kostsamma för samhället.

GP: Kraftfulla reformer krävs om inte bostadsbyggandet ska kollapsa