DET SVENSKA SKATTETRYCKET

Ledare: Hälsotecken att fler flyttar hem till Sverige

Bild: Ali Lorestani/TT

Regeringsskiftet har förbättrat utsikterna för att bedriva företag i Sverige. Familjen Ax:son Johnson hade sannolikt inte flyttat hem 14 miljarder till Sverige från Luxemburg om skattesituationen var hotfull, skriver Di:s ledarskribent Tobias Wikström.

Vi har fortfarande inte sett en offensiv skattesänkarpolitik från finansminister Elisabeth Svantesson. Men hon har gett tydliga besked.

Hon har ändrat i direktiven till den sittande 3:12-utredningen, mot en mer företagarvänlig inriktning.

Elisabeth Svantesson har också lagt ned den nya utredningen om en exitskatt, som tillsattes av förra regeringen.

"Inget av dessa båda beslut förändrar entreprenörers villkor här och nu. Ingen skatt sänks i dag. Men det är en förtroendeskapande åtgärd. Här i Sverige ska företagare kunna känna sig trygga med sitt ägande", skriver Tobias Wikström.

Nyheten att prinsessan Madeleine och företagaren Chris O’Neill flyttar med barnen till Sverige, kanske inte är av skatteskäl.

”Men kanske kan man ändå låta dem stå symboler för en positiv ekonomisk anda i Sverige”, skriver han.

Dagens industri: Hälsotecken att fler flyttar hem till Sverige