DEBATTEN OM RÄTTSSÄKERHETEN

Debatt: Rättssäkerheten i beskattningen fortsatt eftersatt

Rättssäkerhet i beskattningen kritiseras. Bild: Johan Nilsson/TT

Trots att kommittén om rättssäkerhet i beskattningen la fram sitt betänkande för 30 år sedan är rättssäkerheten fortfarande eftersatt, hävdar skatteexperter i en debattartikel i Altinget.

Debattörerna, företrädare för fyra organisationer, tycker att rättssäkerheten i beskattning är misskött. I 1993 års utredning (SOU 1993:62) föreslogs stärkt rättssäkerhet för enskilda i skatteprocesser, påpekar de.

”Det är av stor betydelse för den enskilde att inte behöva betala betydande belopp innan rättsfrågan är avgjord. Anstånd ges dock i dag enbart i en tiondel av fallen det yrkas. I mer än vart femte fall där anstånd inte medgetts, får den enskilde rätt i sakfrågan”.

Även när det gäller medborgarens försvar tvingas denne stå för kostnaden vid vinst mot de offentliga vilket gör att många inte vågar utöva sina rättsliga rättigheter, påpekar de.

En tredje punkt som kritiseras är det skattetillägg, eller straffavgift enligt debattörerna, som tas ut när en felaktig uppgift har lämnats i deklaration, oavsett anledning.

Altinget Debatt: ”Glöm inte rättssäkerheten i beskattningen”

Om debattörerna:

Katarina Bartels, Skatteexpert i förfarandefrågor, Svenskt Näringsliv

Sven-Åke Bergkvist, Ordförande, stiftelsen Rättvis skatteprocess och tidigare advokat

Patrick Krassén, Skattepolitisk expert, Företagarna

Hans Peter Larsson, Skatteexpert, FAR