AVTALSRÖRELSE

Debatt: ”Därför är Handels lönekrav problematiska”

Genrebild. Bild: Caisa Rasmussen / TT

Handelsanställdas förbunds historiska lönekrav kan motverka de egna medlemmarnas intressen samt förvärra utanförskapet på arbetsmarknaden. Det skriver ekonomen Hans Seerar Westerberg på SvD Debatt.

Handelsanställdas förbund begär löneökningar på 1 265 kronor i månaden för heltids­anställda och därutöver en höjning av ingångs­lönen med 1 370 kronor i månaden. Det är problematiskt, visar Hans Seerar Westerberg, doktorand i nationalekonomi, Handelns forsknings­institut och Örebro universitet i en ny avhandling.

Högre ingångslöner riskerar att stänga att leda till ökad arbetslöshet och färre arbetade timmar.

Vidare finns en det en betydande risk att högre ingångslöner i handeln cementerar det omfattande utanförskapet bland utrikes födda på den svenska arbetsmarknaden.

Därtill kommer en högre ingångslön att slå mot mer erfarna medarbetare inom handeln en svagare löneutveckling i form av en svagare löneutveckling.

SvD Debatt: ”Handels lönekrav är problematiska”