Svenskt Näringsliv: Stärk Lagrådets arbete

Christer Östlund och Göran Grén, Svenskt Näringsliv. Bild: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

För att svenska företag ska ges goda möjligheter att utvecklas är det viktigt med lättbegripliga lagar, skriver Göran Grén och Christer Östlund, Svenskt Näringsliv, i en debattartikel i Dagens Juridik.

Lättbegripliga lagar med förutsebara konsekvenser underlättar företagande och främjar utvecklingen i ett land.

”För att svenska företag ska ges goda möjligheter att utvecklas, växa och på sikt konkurrera på den globala marknaden är det viktigt att politiken skapar goda villkor”, skriver Göran Grén, avdelningschef företagsjuridik, och Christer Östlund, ansvarig regelförbättring, Svenskt Näringsliv, i Dagens Juridik och föreslår tre konkreta förbättringar, bland annat att låta Lagrådet granska fler lagförslag.

Dagens Juridik: DEBATT: ”Stärk Lagrådets arbete”