DET SVENSKA SKATTETRYCKET

Ledare: Vad blir det för ny skatt efter en läskskatt?

Läsk. Bild: Johansen, Erik

Läskskatt är en felriktad åtgärd, skriver Anela Murguz i en ledare i Borås tidning.

Hon pekar på att det stora problemet är att barn och ungdomar rör sig i för liten utsträckning idag, däremot är inte läskdrickandet så utbrett som man kan tro.

Dessutom befarar hon att en läskskatt kan bli starten på en våg av nya punktskatter:

”Är det rimligt att låta myndigheter styra människors val i så omfattande utsträckning? Och om det var tobak i går, läsk i dag – vad tänker staten sätta stopp för i morgon? De flesta är nog till freds med den typen av interventioner så länge utfallet visar sig vara något gott. Men frågan om hur långtgående beslut myndigheter kan och bör fatta är en frågeställning som ständigt behöver diskuteras”, skriver Anela Murguz.

Borås Tidning: ”Att folk rör på sig på tok för lite. Det kommer ingen läskskatt i världen råda bot på”