SVENSKA FORSKNINGEN

Debatt: Svenska ekonomifrågor prioriteras bort i forskningen

Genrebild. Bild: Janerik Henriksson/TT

Svenska ekonomifrågor hamnar i skymundan med engelska som forskningsspråk. Det riskerar att sänka kunskapsnivån om svensk ekonomi, skriver nationalekonomerna Eva Forslund och Magnus Henrekson på SvD Debatt.

Engelskan vinner alltmer mark på bekostnad av svenskan i svenska lärosäten. I nationalekonomi bedrivs större delen av utbildningen på engelska medan forskningen nästan uteslutande gör det.

"Det är över 15 år sedan en doktorsavhandling skrevs på svenska", skriver debattförfattarna.

Det måste inte vara ett problem, men kan bli det. Fokus på engelska innebär att svenska akademiker lägger fokus på universella sanningar och abstrakta teorier från USA och andra inflytelserika länder.

Samtidigt förbises problem som är unika för Sverige och som är viktiga i en nationell kontext. Det här riskerar att sänka kunskapsnivån om svensk ekonomi och få negativa följder för demokratin, menar nationalekonomerna.

"Det är därför centralt att nationalekonomer har goda kunskaper om den nationella – kulturella, ekonomiska och politiska – kontext de verkar inom", skriver de.

Svenska Dagbladet: Varning: Forskare väljer bort Sverige