ARBETSKRAFTSINVANDRING

Näringslivet vill ha expresspår för utländska talanger

Elin Lydahl, förbundsdirektör på Innovationsföretagen, Åsa Zetterberg, förbundsdirektör på TechSverige, och Klas Wåhlberg, vd för Teknikföretagen. Bild: Pressbild, Pressbild/Daniel Roos

Trots att nästan alla it-experter och ingenjörer från länder utanför EU har rätt att få ett svenskt arbetstillstånd stoppar byråkratin dem att komma hit, skriver företrädare för tre branscher på DI debatt.

Elin Lydahl, förbundsdirektör på Innovationsföretagen, Åsa Zetterberg, förbundsdirektör på TechSverige, och Klas Wåhlberg, vd för Teknikföretagen, riktar skarp kritik mot Migrationsverket som stoppar högkvalificerade arbetskraftsinvandrare trots att de kvalificerar sig för ett arbetstillstånd:

”Viktigast är myndighetens brist på handläggare, otymplig regeltillämpning och en ineffektiv hanteringsprocess av ansökningarna”, skriver debattörerna och efterlyser ett expresspår för talanger.

”Idén om ett snabbspår för handläggning är inte ny. Det finns ett certifieringssystem för företag med återkommande rekryteringsbehov där Migrationsverket lovar beslut inom 10 dagar. Problemet är att besluten under hösten ofta har dröjt omkring fyra månader eller mer”, skriver de.

DI: En nationell strategi bör skyndsamt tas fram och Finlands val att lyfta detta arbete till högsta politiska nivå får gärna tas som inspiration