KÄRNKRAFTENS FRAMTID

Ledare: Kärnkraften rennäringens bästa vän

Svenska Hybrit är beroende av stora mängder el. Bild: Adam Sundman/SvD/TT

Mer kärnkraft är vägen framåt för att klara av energiförsörjningen i norra Sverige, skriver Peter Wennblad i en SvD-ledare.

Vindkraftparker och utbyggnaden av elledningar tar stora markytor i anspråk. Det leder ofta till konflikter med samer som ser det som ett hot mot rennäringen. Det kan bli ännu fler konflikter när Sverige bygger ut infrastruktur och elproduktion för att ställa om till ett el-samhälle.

Peter Wennblad hänvisar till att kärnkraften inte kräver lika stora markområdet som vindkraften.

”Och förmodligen är det bara nya kärnreaktorer i norra Sverige som har några som helst förutsättningar att lösa den gröna industrins energibehov. Liksom att att slippa hundratals – kanske tusentals – miljarder kronor i elnätsinvesteringar. Att kärnkraften tar förhållandevis lite mark i anspråk förbättrar också möjligheterna att hantera konflikten med samernas rättigheter”, skriver han.

SvD: ”Om Hybrit behöver kärnkraftsel från Forsmark och Ringhals betyder det många hundra mil nya stamnätsledningar. Och varje mil kostar 100-150 miljoner kronor”