DEBATTEN OM UPPHANDLINGARNA

Experter: Kommunal upphandling stryper företagens innovationer

Ellen Hausel Heldahl, jurist och expert på offentlig upphandling, Svenskt Näringsliv och Christina Wainikka, policyexpert immaterialrätt, Svenskt Näringsliv.

Dagens krav på att lämna ifrån sig immaterialrätten i upphandlingar urholkar företagens innovationskraft. Det skriver Svenskt Näringslivs experter i en debattartikel i Dagens Samhälle.

Felaktig hantering av immaterialrättigheter vid offentlig upphandling leder till att skattepengar slösas bort och innovationskraft går förlorad. Det menar Ellen Hausel Heldahl, jurist och expert på offentlig upphandling, Svenskt Näringsliv och Christina Wainikka, policyexpert immaterialrätt, Svenskt Näringsliv.

I en debattartikel i Dagens Samhälle skriver de om behovet av ett mer strategiskt perspektiv i nationella upphandlingar.

Enligt organisationens undersökning krävs företagen i nio fall av tio lämna ifrån sig äganderätten till immateriella rättigheter i samband med offentlig upphandling. Frågan är dock vad kommuner och myndigheter ska göra med dessa rättigheter de kräver, skriver Hausel Heldahl och Wainikka.

”Kommuner, regioner och myndigheter behöver reflektera över vilket företag som egentligen vill avsäga sig sitt know-how, sina immateriella tillgångar eller möjligheten att konkurrera på den globala marknaden, genom att lämna över äganderätten. Följden kan bli att företag avstår från att lämna anbud eller hoppas på att upphandlaren aldrig följer upp kravet”, skriver de.

Dagens Samhälle: Debatt: Dags att höja kunskapen om immaterialrätt