ENERGIPOLITIK

Ledare: Hög tid att nyansera bilden av vindkraften

Bild: Johan Nilsson/TT

Vindkraften har ofta en positiv laddning när den beskrivs i medierna. Det skapar en olycklig snedvridning i energidebatten, skriver Expressens ledarskribent Anna Dahlberg.

Poängen är inte att avfärda vindkraften och förneka att den spelar en viktig roll i energimixen. Men det finns en fara i att skönmåla vindkraften som en grön, hållbar, snabb och billig lösning på energikrisen utan att också belysa problemen, menar hon.

Rent geopolitiskt spelar den svenska vindkraftivern rakt i händerna på Kina, ett land som dominerar vindkraftsägandet i Sverige och även står för den största utvinningen av sällsynta jordartsmetaller, som används i bland annat vindkraftverk.

Dessutom är vindkraft inte så effektivt som förespråkare vill påskina. För mycket beroende av vindenergi, som enbart styrs av vädret, kan skapa obalanser i elsystemet och leda till starka prissvängningar.

Vidare bör vi inte lovorda den havsbaserade vindkraften som en snabb lösning eller ett billigt komplement till landbaserad vindkraft, understryker Dahlberg.

"I själva verket talar det mesta för att de båda energislagen skulle ta ungefär lika lång tid att få på plats och ha ungefär samma medelkostnad (56 öre per kWh för kärnkraft och 53 öre per kWh för havsbaserad vindkraft, enligt Energiforsk)”, skriver hon.

Expressen: Medierna måste sluta krama vindkraften